top of page

Orman, Mera, Yaylak ve Kışlak..vb yerler 30 Yıl Süreyle Kiralanabilir mi ?

İdareler; kendilerine ulaşan talep dilekçeleri veya yüz yüze yapılan görüşmelerde, kişilerin ve/veya şirketler tarafından yapılan bazı müracaatlarda, talep edilen yerlerin ormanlık alanlar veya mera, yaylak,kışlak gibi kamunun ortak kullanımına ait yerlere müracaat yaptıklarını tespit etmektedirler. Öncelikli olarak söylemek gerekir ki; vasfı orman olan ve tapuda orman olarak tescillenmiş olan arazilere yapılan uzun dönemli irtifak ve kullanma izni kiralama talepleri, Milli Emlak müdürlükleri ve birimlerince ret edilmektedir. Nedeni ise; ormanların her türlü tasarruf ve yönetim görevleri Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Orman Müdürlükleri ve Orman İşletme Şeflikleri tarafından yürütülmektedir. Orman Kanununun 17'nci maddesi 3'üncü fıkrasında, ormanlık alanlar üzerinde; savunma, ulaşım, enerji, haberleşme, su, atık su, petrol, doğalgaz, altyapı ve katı atık bertaraf tesisleri, sanatoryum, baraj, gölet ve mezarlık, Devlete ait sağlık, eğitim ve spor tesisleri yapılmak amacıyla izinler verileceği düzenlenmiş olup,bunlar dışında yapılan talepler ret edilmektedir.

Şahısların ve şirketlerin 30 yıllık uzun süreli kiralamak istedikleri diğer yerler ise; Mera, yaylak ve kışlak..vb yerler üzerinde kiralama taleplerinde bulunmaktadırlar. Mera,yaylak ve kışlak olarak bu yerler hiç bir şekilde kiraya verilemez. Mera, yaylak ve kışlak olarak tescil edilmiş bu yerlerin, 30 yıllık uzun süreli kiraya verilebilmesi için; yapılması gereken öncelikli idari işlem, bu yerlerin vasıfları değiştirilerek Hazine adına tapuda tescil yapılması gerekmektedir. Hazine adına tescil işlemi tamamlandıktan sonra, kiralama talepleri, ilgili milli emlak müdürlükleri ve birimlerince değerlendirilecek, uygun görülmesi halinde kiralama yapılabilecektir.


Daha fazla bilgi ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin.

3 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page